CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC 1-5

Địa chỉ: Khu CN TT Lâm, Ý Yên, Nam Định

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC 1 - 5 

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Yên Xá, Ý Yên, Nam Định

MST :0600264910 

TK : 112000018551 - NH CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH

Điện thoại: 0916 299 079

Email: ducyyen@gmail.com

 

 

Mã bảo vệ: